In Liquidatie

Evenementen

 

Op verzoek verlenen wij als vereniging ondersteuning en begeleiding van Eerste Hulp activiteiten. De inzet van hulpverleners bij evenementen wordt gecoördineerd door Eelko Bakker

 

Het verzoek om inzet van EHBO-ers dient minimaal 14 dagen voorafgaand aan het evenement te worden ingediend. De inzet bij een evenement gebeurt met minimaal twee personen. Als aan het verzoek kan worden voldaan, dan wordt dit vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Na ondertekening door beide partijen is de hulpverlening aan het evenement definitief.

 

Wilt u een evenement organiseren en gebruik maken van onze ondersteuning, neem dan contact op met het secretariaat en/of coördinator hulpverlening. U kunt hiervoor bellen met telefoonnummer 076 – 5323251 of mobielnummer 06 – 52116889 of stuur een mail naar ehboprincenhage@hotmail.com

 

De onderstaande evenementen zijn in 2016 door de vereniging St. Christophurus ondersteund:

– Sportdagen van basisschool “De Boomgaard”

– Carnaval in “De Koe” te Princenhage

– Jaarlijkse vrijmarkt in Princenhage

– Wielerronde rondom de Galderse meren

– Concert W.C. Experience

– “De Koe-party”

– Timmerdagen in de Belcrum

– Weilandgames van SGAP

– Wielerronde Effen

– Vrijmarkt Effen

– Kinderspektakeldagen SKIP

– Singelzwemtocht

 

 

 

Voor een globaal overzicht van de geplande evenementen in 2018 klik hier.